PREZESI ZARZĄDU GŁÓWNEGO TKKF (od 1957 r.)

1. FELIKS KĘDZIOREK (ur. 1923r. w Warszawie, zm. 1976r.)
Prezes Zarządu Głównego TKKF w latach 1957-1974. Od 1974 Honorowy Członek TKKF. Przed wojną uprawiał sport w kolejowym klubie sportowym "Reduta" w Warszawie. W latach 1952-1957 był Wiceprzewodniczącym Głównego Komitetu Kultury Fizycznej, później szereg lat Przewodniczący Rady Wychowania Fizycznego GKKFiT.

2. BOGDAN WALIGÓRSKI
Społeczną funkcję Prezesa Zarządu Głównego TKKF pełnił od 14 lutego 1974r. do 17 listopada 1975r. Poseł na Sejm, Przewodniczący Zarządu Głównego ZMS.

3. KRZYSZTOF TRĘBACZKIEWICZ
FUNKCJĘ SPOŁECZNĄ Prezesa Zarządu Głównego TKKF pełnił od 20 listopada 1975r. do 22 maja 1977r. Przewodniczący Zarządu Głównego ZMS, poseł na Sejm.

4. ANDRZEJ PIŁAT
Społeczną funkcję Prezesa Zarządu Głównego sprawował od 22 maja 1977r. do 30 maja 1977r. do 30 maja 1982r. Sekretarz Zarządu Głównego ZSMP, w późniejszych latach Prezes Krajowego Urzędu Pracy, poseł na Sejm, sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Infrastruktury, pierwszy Prezes Zarządu Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich.

5. WŁODZIMIERZ WILCZEK (ur. 1926 w Poznaniu, zm. 1987 (w Warszawie).
Prezes Zarządu Głównego TKKF w latach 1982-1986. Po wojnie działacz KKS "Lech" w Poznaniu, późniejszy członek Rady Głównej Zrzeszenia "Kolejarz", następnie Sekretarz Krajowej Rady OFSWF i T Centralnej Rady Związków Zawodowych oraz Wiceprezes urzędujący w Zarządzie Głównym TKKF w Warszawie.

6. ANDRZEJ KOZŁOWSKI
Funkcję społeczną Prezesa Zarządu Głównego TKKF pełnił od 9 listopada 1986r. do 17 listopada 1990r. Sekretarz Zarządu Głównego ZSMP, w latach późniejszych Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

7. MIECZYSŁAW BOROWY – ur. 3 października 1942r. w miejscowości Zawoja, zamieszkały w Warszawie. Ukończył Studium Nauczycielskie w Katowicach i Wydział Historii na Uniwersytecie Śląskim. Uprawiał wyczynowo lekkoatletykę. Jest instruktorem siatkówki, narciarstwa oraz ratownikiem WOPR. Był Prezesem Zarządu Związku Tenisowego oraz Polskiego Związku Kulturystyki i Trójboju Siłowego. Pełni społecznie funkcje: Prezesa Zarządu Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich. W r. 2002 otrzymał srebrny medal Akademii Polskiego Sukcesu oraz tytuł "Honorowy Menadżer Sportu".
W TOWARZYSTWIE KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ:
- w latach 1971-1975 – społeczny Wiceprezes Zarządu Głównego TKKF
- w latach 1985-1986 – Dyrektor Generalny Biura ZG TKKF
- w latach 1986-1990 – urzędujący Wiceprezes w Zarządzie Głównym TKKF
- 17 listopada 1990r. do 26.09.2013r. Prezes Zarządu Głównego TKKF.

8. JERZY KOWALSKI – urodzony 18 sierpnia 1958r. Jest członkiem TKKF od 1983 roku i od początku jest związany z TKKF Sportowiec Częstochowa gdzie pełnił wiele funkcji.
Obecnie jest wiceprezesem klubu. Zaangażowanie w działalności zaowocowało jego wyborem 1992r. na Prezesa Zarządu Wojewódzkiego TKKF w Częstochowie przekształconego w 1999 roku w Częstochowski Związek TKKF. Funkcje Prezesa pełni w nim do dziś. Od roku 1999 jest członkiem władz wojewódzkich śląskiego TKKF, gdzie od 2008 roku pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Śląskiego TKKF.
Od 1998r. jest członkiem władz krajowych, będąc najpierw sekretarzem ZG TKKF a następnie Wiceprezesem ZG TKKF.
W dniu 26 września 2013r. na posiedzeniu Zarządu Głównego TKKF został jednogłośnie wybrany Prezesem Zarządu Głównego TKKF.

 

ArtVivat
Zielone Szkoły w Sierakowie


   
   © benix