BIEG PO ZDROWIE

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki


Z inicjatywy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej przeprowadzono w roku 2003 - po raz pierwszy w całym kraju na tak dużą skalę - szeroką akcję popularyzacji biegów. Ta forma masowego uprawiania jednej z najpopularniejszych i najbardziej naturalnej z dyscyplin sportu ma duże zalety rekreacyjne i zdrowotne. Uniwersalność biegów polega też na tym, że można je uprawiać niemal w każdych warunkach. Patronat nad akcją nazwaną „Bieg po Zdrowie” objęło w 2003 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

OGÓLNOPOLSKIE IMPREZY BIEGOWE 2016 r.

Ogólnopolski program "Bieg po Zdrowie' zyskał uznanie jako realizowany w sferze zadań publicznych, określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Dlatego też Zarząd Główny TKKF postuluje jego kontynuację, nie wykluczając zmienności form realizacji.

Najważniejsze jest jednak, że uprawianie biegania (joggingu) przynosi szereg efektów psychospołecznych, jak:
- Poprawa stanu organizmu we wszystkich grupach wiekowych
- Spowolnienie procesu normalnego starzenia się
- Pozytywne zmiany psychologiczne
- Pozytywne zmiany w skali społecznej: podwyższenie wydajności pracy zawodowej, zmniejszenie kosztów leczenia chorób cywilizacyjnych.

Dla osób uprawiających bieganie korzyścią nie wątpliwą jest także modyfikacja w pożądanym kierunku codziennych nawyków, nawiązywanie kontaktów z ludźmi. Biegaczy łączy wspólna pasja, doświadczenia, chęć rywalizacji. Żyją w kontakcie ze środowiskiem naturalnym.

Bieganie jest formą naturalnego treningu, niezbędnego dla wszelkiego rodzaju aktywności fizycznej, począwszy od biegu na kilometr po maraton i wspinaczkę górską.

Zarząd Główny TKKF żywi nadzieję, że kilka milionów osób, które w całym kraju bierze udział w ogólnopolskim programie „Bieg po Zdrowie” poczuło się zarażonymi „zdrową epidemią” biegania i będzie propagatorami tego sportu w swojej rodzinie, miejscu pracy czy środowisku.

WYKAZ OŚRODKÓW JOGGINGU 2016 r.

Miejsko/Gminne Ośrodki Joggingu, które organizują systematyczne treningi poprzez udział w marszobiegach oraz Nordic Walking w miastach i gminach w całej Polsce, gdzie pracuje wykwalifikowana kadra instruktorów i trenerów. Koordynatorzy Ośrodków dotarli przede wszystkim do osób:
- z nadwagą i otyłością;
- o niskiej wydolności;
- o niskim stopniu sprawności fizycznej;
- mającym problemy natury sercowo-naczyniowej;
zachęcając zarówno dzieci, dorosłych jak i osoby starsze do systematycznego udziału w marszach z kijkami i marszobiegach.

W utworzonych przez TKKF Ośrodkach Joggingu pracuje wykwalifikowana kadra instruktorów i trenerów, którzy od 1-2 razy w tygodniu w miesiącach styczeń- grudzień prowadzą zajęcia z cyklu marszobiegów i Nordic Walking dla grup liczących minimum 15 osób z uwzględnieniem udziału wszystkich chętnych biorąc pod uwagę wiek, wydolność fizyczną, płeć, warunki, wolny czas od pracy i nauki.

ArtVivat
Zielone Szkoły w Sierakowie


   
   © benix