AKTYWNY SENIOR

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki


Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej jako jedno z wiodących zadań w programie swojej działalności uznało aktywność ruchową osób starszych. Działalność ta cieszy się dużym zainteresowaniem i chęcią udziału w zajęciach ruchowych. TKKF opracował dla osób Złotego wieku ciekawy program, który spotkał się z uznaniem uczestników i dał konkretne wyniki zdrowotne i społeczne.

WYKAZ OŚRODKÓW TERAPII RUCHOWEJ DLA OSÓB III WIEKU 2016 r.

Program Ośrodka obejmuje zajęcia w wymiarze 3 godzin tygodniowo – 2 godz. na sali i 1 godz. na basenie oraz dodatkowo zajęcia w plenerze. Wszystkie Ośrodki opracowały własne programy zajęć od 1 stycznia do 31 grudnia, w których do podstawowych form ruchu należą:
- różne formy gimnastyki (ćwiczenia usprawniające ruchowo, ćwiczenia na bóle kręgosłupa, ćwiczenia zapobiegające nadwadze, aerobic, ćwiczenia poprawiające oddychanie, zapobiegające osteoporozie, relaksowo-koncentrujące,
- tańce – przygotowanie do wieczorków towarzyskich,
- zajęcia na basenie: nauka pływania, doskonalenie pływania, aguafitness,
- uproszczone gry zespołowe,
- gry rekreacyjne,
- zajęcia w plenerze – gry i zabawy, zgadywanki terenowe, marsze na orientację, marsze nordyckie (nordic walking),
- wycieczki piesze, rowerowe, wodne (kajaki, łodzie, rowery wodne),
- dyskoteki, biesiady, ogniska, kuligi,
- udział w imprezach rekreacyjno – sportowych z udziałem rodzin, festyny, turnieje,
- wspólne wyjścia na wystawy, do teatru,
- zorganizowany wypoczynek sobotnio – niedzielny,
- obozy profilaktyczno – zdrowotne.

Kadrę Ośrodka stanowią kierownik, lekarz i instruktor. Na instruktorów zajęć zatrudniono wybitnych specjalistów, mgr WF posiadających uprawnienia rehabilitanta i mgr WF posiadających tytuł instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością kinezygerontoprofilaktyki.
Zajęcia w Ośrodkach prowadzone są w grupach w zależności od sprawności osobistej, wydolności organizmu i rodzaju schorzeń. Uczestnicy Ośrodka otrzymują wskazówki odnośnie ćwiczeń indywidualnych do stosowania w domu.

Organizując Ośrodki Terapii Ruchowej TKKF – przed osobami III Wieku nakreślił program co robić, żeby zachować dobre samopoczucie, radość życia, sprawność fizyczną, być zdrowym i sprawnym i nie odczuwać osamotnienia.
Dla tej grupy osób uprawiającej systematycznie ćwiczenia stało się jasne, że każdy może wiele zdziałać, aby uchronić się od stania się ciężarem dla społeczeństwa. Można samemu troszczyć się o własne zdrowie, dobre samopoczucie i nie absorbować dodatkowymi kosztami szpitali geriatrycznych i psychiatrycznych.
Ośrodki Terapii Ruchowej TKKF są kroplą w morzu dla potrzeb społecznych, ale są również przykładem jak można zorganizować pożytecznie spędzony czas sterowany przez specjalistów.
Długie kolejki osób oczekujących na miejsca w Ośrodkach mówią same za siebie, że takich zespołów może powstać bardzo dużo.






ArtVivat
Zielone Szkoły w Sierakowie






   
   © benix