12 Miesięcy Aktywności Fizycznej

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i TurystykiRegularna aktywność fizyczna jest niezbędna w każdym wieku. U dzieci i młodzieży wpływa korzystnie na rozwój fizyczny, osobowościowy i społeczny. U osób dorosłych pozwala osiągnąć i utrzymywać wydolność psychofizyczną na poziomie genetycznie wyznaczonych granic możliwości oraz zapobiegać licznym chorobom, których patogeneza związana jest z "deficytem ruchu". U osób starszych i niepełnosprawnych spowalnia procesy inwolucyjne, zapewnia większą zdolność do codziennego funkcjonowania, mobilność i niezależność, poprawiając ogólną jakość życia.

W ogólnopolskim programie "12 Miesięcy Aktywności Sportowej" rozbudzimy silną wewnętrzną motywację, która pozwoli na trwałe związać się ze sportem.

CELE PROGRAMU
- Promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu
- Rozbudzenie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk, grup zawodowych i społecznych
- Pobudzenie aktywności ruchowej osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności fizycznej
- Mobilizacja podstawowych organów władzy społeczności lokalnej /gmina, powiat, miasto, dzielnica, do wskazania form rywalizacji sportowej z innym podmiotami na terenie całej Polski
- Ukierunkowanie wybranej grupy uczestników zawodów do wzmożonego wysiłku aktywności w wielu dyscyplinach sportu dla wszystkich
- Możliwość utrwalenia u młodzieży mody na uprawianie sportu
- Możliwość uczestniczenia w programie całych rodzin- dzieci, młodzieży, osób dorosłych i osób niepełnosprawnych, osób niezamożnych, wielodzietnych.

Zarejestruj swoją aktywność! (wypełnij formularz )

styczeń
- gry zespołowe na hali
luty - sporty zimowe
marzec - ćwiczenia siłowe
kwiecień - Nordic Walking
maj - biegi
czerwiec - LA
lipiec - pływanie
sierpień - plażowa piła siatkowa
wrzesień - rower i rolki
październik - gry zespołowe na orlikach
listopad - fitness
grudzień - halowa piłka nożna

 

ArtVivat
Zielone Szkoły w Sierakowie


   
   © benix